Честване на традиционните пролетни празници за пролетта на Китай за 2017 година

Честване на традиционните пролетни празници за пролетта на Китай за година 201 7

Happy 2017---BR SOLAR

Благодаря за подкрепата ви през изминалата година 2016.

Имаме празнични дни от 19 януари до 3 февруари

И Надявам се, че можете да продължите да ни подкрепяте за слънчевите улични светлини и други слънчеви продукти:
Можете да се свържете с нас От:

Тел: + 86-1 3505277754 Поща: sales@brsolar.net   Попечител: Франк Лианг.

Superviser от BR SOLAR, приложен в повече от 80 държави.

Благодаря ви отново.